Aortaklepoperatie

De aortaklep bevindt zich aan de uitgang van de linker kamer, het vormt de overgang naar de grote lichaamsslagader (aorta). Bij elke hartcontractie moet deze klep goed opengaan om ervoor te zorgen dat het bloed vlot naar de aorta kan stromen. Bij elke relaxatie van het hart moet de klep normaal sluiten om te verhinderen dat het bloed van de aorta terug naar de linker kamer stroomt. Bij relaxatie vult het hart zich namelijk met bloed vanuit de longen en niet van de aorta. Op die manier is de bloedstroom in 1 richting gegarandeerd.
Echografie van de aortaklep

Continue echografische monitoring tijdens hartoperatie

Aortaklepvernauwing (stenose)

Ouderdom en slijtage van het lichaam kan verkalkingen teweeg brengen thv de aortaklep zodat deze niet meer goed opent. Het hart moet steeds meer energie leveren om het bloed door deze vernauwde klep te persen. De symptomen zijn pijn op de borst, kortademigheid en flauwtes in het hoofd. Een ernstige aortaklepvernauwing is een potentieel gevaarlijke situatie: het hart krijgt het heel moeilijk om te pompen en kan plots stilvallen met een abrupt overlijden tot gevolg.

Normale versus verkalkte, vernauwde aortaklep

 

 

Bij forse aortaklepvernauwingen is een hartoperatie aangewezen. Hierbij wordt de verkalkte klep weggesneden en een nieuwe klep wordt ingehecht. Deze techniek is nog steeds de gouden standaard: ze is veilig en heel erg te controleren. Indien de patiënt dit wenst is er ook de mogelijkheid om de klep in te brengen langs een kleine insnede, waarbij het borstbeen niet volledig moet worden opengezaagd. Dit geeft vooral esthetisch een meer bevredigend resultaat.

Bij oudere mensen bestaat er nu een nieuwe techniek om de klep niet meer in te hechten maar als een stent te ontplooien in de aorta zodat de operatieduur en de tijd dat het kunsthart aangekoppeld is, kan verkort worden. Dit heeft postoperatief minder complicaties aan het hart, de longen en de nieren en heeft onze voorkeur bij patiënten die algemeen verzwakt zijn. Het grote voordeel is ook dat deze operatie eenvoudig minimaal invasief via een kleine insnede in de huid (+/- 6cm) kan worden uitgevoerd.  Bij oude, verzwakte personen wordt soms gekozen om de klep via de lies in te brengen en open te blazen met een ballon thv de zieke aortaklep. Dit is duidelijk minder ingrijpend wat een voordeel is bij oudere, algemeen zieke patiënten, maar geeft niet altijd een bevredigend resultaat: soms is de klep niet volledig aansluitend of kunnen er kleine kalkbrokjes wegvliegen naar de hersenen met een beroerte tot gevolg.

Aortaklep welke als een stent wordt ontplooid en niet ingehecht moet worden

 

 

Aortakleplekkage (insufficiëntie)

Een lekkende aortaklep is een klep die nog goed opent maar die slecht sluit met lekkage tot gevolg. Bij elke hartrelaxatie zal er dus bloed terugvloeien vanuit de aorta naar de linker kamer, dit geeft een verminderde bloedstroom doorheen het lichaam teweeg met vermoeidheid en kortademigheid als symptomen. Meestal wordt dit nog lange tijd door het hart goed verdragen. Echter bij uitzetting of verzwakking van de hartspier is een operatie onvermijdbaar. Bij oudere personen zal de klep meestal worden vervangen. Bij jonge mensen beheersen we de techniek om de klep, als deze niet verkalkt is, te gaan herstellen. Dit is een groot voordeel omdat de nadelen van een klepvervanging niet te onderschatten zijn op jonge leeftijd (< 50 jaar).