Bypassoperatie

Het hart is het levensorgaan van het lichaam en zorgt ervoor dat alle andere organen, bvb. hersenen, zintuigen, bewegingsstelsel normaal functioneren. Het hart trekt ongeveer 70x per minuut samen en bij elke hartslag wordt er +/- 70ml weggepompt: in 1 minuut wordt er dus 70x 70ml weggepompt, dat is ongeveer 5 liter per minuut! Voor die kracht te leveren heeft het hart zelf zuurstof nodig om te werken. Die zuurstof krijgt het hart van de eerste 2 vertakkingen van de aorta welke we de kransslagaders (coronairen) noemen. Je kan het best vergelijken met de motor van een auto die continu benzine nodig heeft om te werken. De linker kamer moet het meeste arbeid verrichten omdat die het bloed naar heel het lichaam rondpompt. Hij heeft daarvoor een dikkere spierwand dan de rechter kamer en zal het meest onderhevig zijn aan zuurstofgebrek.
De rechter kransslagader bevloeit het rechter hart en meestal de onderkant van de linker kamer.

De linker kransslagader vertakt zich vrij snel in een voorste tak die de voorkant van de linker kamer van zuurstof voorziet en in een achterste tak die de zijkant van de linker kamer bevloeit. Omdat de linker kransslagader zich onmiddellijk splitst, zijn er eigenlijk 3 belangrijke kransslagaders:

  • De rechter kransslagader
  • De voorste tak van de linker kransslagader
  • De achterste tak van de linker kransslagader
Verschillende factoren dragen bij tot het ontwikkelen van vernauwingen op de kransslagaders (erfelijkheid, ouderdom, suikerziekte, roken, hoge bloeddruk, hoge cholesterol). Door de vernauwingen krijgt de hartspier te weinig bloed en dit uit zich als een beklemmend gevoel op de borstkas of pijn op de borst. Het grote gevaar bij ernstige vernauwingen is dat de coronair volledig kan gaan verstoppen met een hartinfarct als gevolg. Om dit te vermijden worden patiƫnten met ernstige vernauwingen behandeld dmv een stentplaatsing of bypassoperatie.
Sterk vernauwde linker kransslagader

Korte eenvoudige vernauwingen op 1 of 2 coronairen kunnen met een stent worden opengeblazen. Een stent worden via een prikje in de lies naar binnen gebracht en thv de coronair opengeblazen. Hierdoor hebben we geen operatielittekens, doch de lange termijnresultaten van een stent zijn minder goed dan een bypass. Daarom wordt er bij ernstige, langere vernauwingen op de 3 coronairen altijd voor een bypassoperatie gekozen. Dit is uiteraard invasiever dan een stentplaatsing, maar de moeite waard omdat de bypassen veel beter zijn op lange termijn.
De ader wordt vrijgelegd dmv een kijkoperatie

De overbruggingen (bypassen) worden aangelegd met 1 tot 2 borstslagaders (mammaria) en/of met een ader uit het been (vene). De borstslagaders bevinden zich links en rechts achter het borstbeen en geven uitstekende resultaten op lange termijn: deze blijven gemakkelijk tot 20 jaar goed functioneren. Een ader uit het been geeft minder goede resultaten: ongeveer de helft van de aders is verstopt na 10 jaar. Daarom gebruiken we bij jonge mensen bijna altijd 2 borstslagaders. Bij oudere patiƫnten daarentegen wordt sneller voor een ader uit het been gekozen, omdat zij meer kans maken op wond- en borstbeenproblemen indien beide borstslagaders gebruikt zouden worden.
Vrijmaken van de linker borstslagader

Overbruggingen op de kransslagaders (aangegeven in groen)