Mitraalklepoperatie

De mitraalklep bevindt zich tussen de linker voorkamer en de linker kamer. De klep opent zich wanneer het zuurstofrijke bloed van de longen naar de linker hartkamer stroomt. De klep sluit zich wanneer de linker kamer samentrekt om het bloed naar het lichaam te pompen en belet op die manier dat het bloed niet terugvloeit naar de longen, maar slechts in 1 richting wordt doorgestuwd.

Mitraalklepvernauwing

Door ouderdom en slijtage kan de mitraalklep gaan verkalken en vernauwen zodat het bloed moeizaam naar de linker kamer stroomt en blijft staan in de longen wat zich uit in kortademigheid en verminderde inspanningscapaciteit. Ook bij mensen die op kindsleeftijd reumatoïde artritis hebben doorgemaakt, kan zich een zelfde ziekteproces instellen. Slechts in een klein percentage van de gevallen kan de klep worden hersteld, meestal is een mitraalklepvervanging noodzakelijk.

Echografie van de mitraalklep


De mitraalklep bevindt zich tussen de linker kamer en voorkamer en hangt dmv koordjes (chordae) vast aan de hartspier zelf

Mitraalkleplekkage

De mitraalklep bestaat uit 2 klepbladen welke met “koordjes” (chordae) aan de hartspier vasthangen om te beletten dat deze zouden doorslaan bij elke hartcontractie. Door slijtage en verminderde bindweefselkwaliteit kan één van deze “koordjes” doorscheuren waardoor een klepblad kan gaan doorslaan met als gevolg een lekkende klep. De symptomen van een lekkende mitraalklep zijn kortademigheid, moeheid en verminderde inspanningscapaciteit. Bijna altijd kan de klep hersteld worden door het inhechten van artificiële koordjes op het klepblad. Bijkomend wordt er een kunstring rond de klep gehecht ter versteviging en stabilisatie van het klepherstel.

De mitraalklep kan ook gaan lekken omdat de ring die de klepblaadjes vasthoudt, gaat uitzetten door een verminderde hartfunctie. Door middel van een kunstring kan ook hier de klep worden hersteld.
Alle mitraalklepoperaties (met uitzondering van zeer erg verkalkte kleppen) worden in ons centrum routinematig dmv een kijkoperatie uitgevoerd. Hierin heeft het team ruime ervaring. Heel de operatie gebeurt doorheen een insnede van een 6-tal cm onder de rechter tepel. Een HD camera zorgt voor een uitstekend zicht op de mitraalklep. De borstkas moet niet volledig open zodat het herstel en de pijn beduidend minder zijn.

De mitraalklep wordt hersteld dmv artificiële koordjes en een kunstring.